Projekt beskrivning

För att stärka befintliga enmansföretag genomförs nu projektet ”Våga ta steget”. Projektet riktar sig till enmansföretag som upplever att det är svårt att anställa, men även till företagare som inte lyckas nå full försörjning genom den egna verksamheten. ”Våga ta steget” ger nu den här gruppen av företagare kostnadsfri stöttning för nästa steg i sin företagsutveckling. Projektet möjliggörs genom finansiellt stöd av Region Skåne och genomförs för företagare i NYFAMN:s upptagningsområde.

Del 1: Ta steget till att anställa

I denna projektdel ligger fokus på vad som är bra att känna till när jag som företagare funderar på att anställa. Allt från vilka eventuella anställningsstöd som finns till hur man ska göra rätt i själva anställningssituationen, och mycket däremellan.


Del 2: Steget till att försörja mig full ut på min verksamhet

Här ligger fokus på att ta steget från att kanske bedriva företag lite vid sidan. Kanske har man en annan anställning, kanske kämpar man på utan att lyckas nå den lönsamhet man önskar trots att man lägger en mängd timmar på att lyckas.