Tjänster

Kostnadsfri rådgivning

NyföretagarCentrum erbjuder rådgivning till den blivande företagare. Rådgivningen är kostnadsfri och anpassad efter vad nyföretagaren behöver. Ibland räcker ett möte, ibland krävs det fler. Det är rådgivaren på respektive kontor som stöttar.

Personlig rådgivare

Rådgivaren är i regel egenföretagare eller har en bakgrund som det. Personen har värdefulla insikter av vad det innebär att driva företag, och känner till både utmaningarna och uppsidorna med det. Rådgivaren har ett stort nätverk inom olika delar av näringsliv och kommun, och mycket av detta tar den med sig in i mötet med nyföretagaren.

Verktyg & nätverk

Förutom rådgivarens kunskap, erfarenhet och nätverk erbjuds en hel del verktyg i form av webbutbildningar, mallar och inte minst affärsplanen som är en viktig plattform att bygga sin verksamhet på.