Om oss

NYFAMN står för samarbete och samverkan mellan regionens olika NyföretagarCentrum. Med självklara band mellan varandra skapas en stark regional kraft att räkna med för blivande nyföretagare. Samarbetet stimulerar och stärker regionen långsiktigt.

Lokala rådgivare ska ingå i ett nätverk för utbyte av kunskap och ska i det hitta vägar till ett effektivare och bättre arbetssätt.

NYFAMN vill få fler att känna till vad Nyföretagarcentrum erbjuder. Målet är även att bygga en större grupp av partners som kommer att ingå i ett nätverk med fokus på affär och utveckling.

NYFAMN föddes ur samtal mellan de olika kontoren med tillhörande styrelser i Kristianstad/Östra Göinge, Osby och Bromölla. Vi har den gemensamma uppfattningen att tillsammans kan vi erbjuda mycket mer till våra nyföretagare, än vi kunnat var och en för sig.

NYFAM kommer att visa hur NyföretagarCentrum är en viktig och stark kraft att räkna med för den regionala tillväxten. Vi vill genom denna samverkan bidra till att lyfta fram Nyföretagarcentrum till den centrala plats som förtjänats i arbetet med att stötta alla som avser starta verksamhet. 

NYFAMN kommer att arbeta för att stärka Nyföretagarcentrums varumärke och medvetandegöra olika parter om vad som kan erbjudas för ett starkare och bättre näringsliv.

NYFAMN kommer att bidra till en minska regional sårbarhet genom att stärka samarbetet över kommungränserna. Samverkan mellan de olika kontoren kommer att ge en bredare och mer kompetent bas för nyföretagaren att ta del av.