$alt

Starka tillsammans

NYFAMN står för samarbete och samverkan mellan regionens olika NyföretagarCentrum. Med självklara band mellan varandra skapas en stark regional kraft att räkna med för blivande nyföretagare. Samarbetet stimulerar och stärker regionen långsiktigt.

Läs mer om oss

Vilka
är vi

NYFAMN vill få fler att känna till vad Nyföretagarcentrum erbjuder. Målet är även att bygga en större grupp av partners som kommer att ingå i ett nätverk med fokus på affär och utveckling.

Några ord om oss

NYFAMN står för samarbete och samverkan mellan regionens olika NyföretagarCentrum. Med självklara band mellan varandra skapas en stark regional kraft att räkna med för blivande nyföretagare. Samarbetet stimulerar och stärker regionen långsiktigt.

Lokala rådgivare ska ingå i ett nätverk för utbyte av kunskap och ska i det hitta vägar till ett effektivare och bättre arbetssätt.