Steget till att försörja mig fullt ut på min verksamhet

Här ligger fokus på att ta steget från att kanske bedriva företag lite vid sidan. Kanske har man en annan anställning, kanske kämpar man på utan att lyckas nå den lönsamhet man önskar trots att man lägger en mängd timmar på att lyckas.

Här erbjuds möjlighet till anpassade insatser utifrån det nuläge man befinner sig i. Ett antal timmar finns tillgängliga för respektive företagare för analys och rådgivning, för att komma till nästa nivå för företaget, där målet är att det är den försörjningskälla som behövs. Ett antal gemensamma träffar kommer att erbjudas för relevanta ämnen, men främst lägger vi tid för anpassade möten.